Kontakt

Michał Słowioczek - 664 917 947, mslowioczek@gmail.com

Krzysztof Szala - 793 334 124, avantar@gmail.com